Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan
Jejer Carita

Béja ti Déwan

SINGAPARNA, MÉRÉBÉJA—Sabada karedal jangji, Anggota Déwan Perwakilan Rakyat Daérah (DPRD) Kabupatén Tasikmalaya, nu kabéhna 50 urang, terus nunjuk pingpinan samentara. Disebut samentara téh lantaran sawaktu-waktu bisa robah deui. Gumantung kana kasapukan anggota déwan ka hareupna. Satemenna,