Batik dina Naskah Kuno

oleh -712 views
Poto Étti RS

Batik geus kasebut dina naskah kuna Siksa Kanda ng Karesian abad ka-16. Ditembrakkeun sawatara corak lukisan.

Aya nu disebut pupunjengan, hihinggulan, kekembangan, alas-alasan, urang-urangan, memetahan, sisirangan, taruk hata, kembang taraté.

Lian ti éta, kasebut ogé sawatara rupa corak lawon lianna. Di antarana waé, kembang muncang, gagang senggang, anyam cayut, poléng rengganis, cecempaan, mangin haris, surat awi, parigi nyéngsoh, jeung hujan riris.

Baca: Panineungan Mitra Batik

Éta pedaran nuduhkeun yén dina mangsa harita — sabot naskah ditulis — urang Sunda geus mikawanoh corak lawon (samping) jeung batik. Najan teu ngaréngkol titinggalna jaman harita (Karajaan Sunda), copélna kungsi kapaluruh lawon nu umurna 200-300 taun.

Baca: Salinan Naskah Carita Parahiyangan

Sumber Ensiklopédi Sunda