Bati Nikel Tani Nilam

oleh -366 views

MÉRÉBÉJA – Moal pati réa pangrobéda haté jang nu rancagé. Di Kacamatan Tommo, Kabupatén Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat; patani bisa nyakuan bati nepi ka Rp 110 juta. Hayang meunang sakitu téh cukup ngolah tanah sahéktar keur melak nilam.

Nilam téh tutuwuhan nu ngahasilkeun minyak. Daunna diseupan. Minyakna disuling tina panyeupanan. “Diperméntasi” ceuk basa légégna mah.

“Patani nu ngolah tanah sahéktar tiasa melak kinten 10.000 tangkal nilam. Pihasileunna langkung-kirang 130 léter minyak nilam. Ku kituna, di dieu mah seueur nu melak nilam téh. Utamina di Désa Leling Utara. Nya, ku margi matak sejahtera téa,” ceuk Andreas, salah saurang patani di Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju.

Mun ngajual minyak nilam ka pabrik, patani bisa ngundeur bati mangrupa duit Rp 55 juta dina lima bulan. Da apan nilam mah panénna gé lima bulan sakali. Anapon hargana ngahontal Rp 397 rébu saléter. Hartina, mun dua kali panén téh dina sataun, atuh meunang Rp 110 juta.

Nu onjoyna ti Kacamata Tommo mah kétang lantaran di dinya aya pabrik minyak nilam. Jadi, patani teu kudu puang-pieng néangan pasar geusan ngajual ladangna tatanén. Matak lolobana urang dinya mah geus prah deui wé kana nilam tanina téh.