Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Baliho Kompanyeu nu Mawa Cilaka

Usum pulitik mah geus ilahar téténjoan téh bala ku poto pulitisi. Atuh da sasat rapang di unggal tempat.

Sakapeung mah deuih masang balihona téh di tempat-tempat nu teu matak pikahartieun. Upama di sabudeureun kuburan atawa tegalan nu arang kasaba ku jelema.

Nu ngajareblag sisi jalan gé puguh wé réa. Gumantung modalna. Piraku deui baliho calég DPR RI taya nu ukuran puluhan méter mah, ceuk paribasana. Di Probolinggo mah apan sakalieun tihang balihona runtuh téh tepi ka ngabalukarkeun tatu. Mana kitu gé lantaran kacida badagna.

Duaan nu jadi korbanna gé. Rizki Fauzan (20) jeung Purwanto (55). Nepi ka kudu mondok di rumah sakit sagala. Di RSUD Tongas, Kabupatén Probolinggo.

Dasar keur sial, Rizki jeung Purwanto teu puguh-puguh katinggang baliho basa meuntas jalan di Jalan Raya Désa Banjarsari, Kacamatan Sumberasih, Kabupatén Probolinggo. Pulang nguruskeun SIM di Polrés Probolinggo. Tihang baliho runtuh katebak angin. Rizki jeung Purwanto tikusruk tina motor.

Nu ngajeblag dina baliho téh poto dr. Mufti, Calég DPR RI ti PDIP Dapil Jatim II, nu ngawengku Pasuruan-Probolinggo. Untung baé jelemana gedé rumasa. Daék némbongkeun tanggungjawabna ku cara ngalongok Rizki jeung Purwanto. Rebo (17/10/2018) inyana datang ka RSUD Tongas. Dibaturang ku usung-ésangna.

Sabada ménta dihampura, dr. Mufti wakca, “Pihak kulawarga teu kedah salempang. Sual waragad lalandong, ku abdi baris ditangkes dugi ka séhat sabihara bihari.” Kituna téh lain lisan wungkul, tapi dibarengan ku nyieun surat perjangjian.

Mairan