Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan
Jejer Carita

Balantik

Fikri R. Kusumahdininata, nonoman motékar. Nu hatam téknologi digital mah hamo bireuk deui. Makalangan di média sosial. Pangpangna mah Youtube. Kungsi ancrub di dunya FTV. Kabéhdieunakeun manco neuleuman Youtube. Aya sababaraha kanal beunang nyieun Fikri nu remen ngulampreng di tepas pangluhurna.…

Muntang ka Kencring

MÉRÉBÉJA - Kiwari réa nu jumerit. Pajar ékonomi keur sulit. Rupiah héngkér ajénna. Ngabalanjakeun duit saratus rébu…

Bati Nikel Tani Nilam

MÉRÉBÉJA - Moal pati réa pangrobéda haté jang nu rancagé. Di Kacamatan Tommo, Kabupatén Mamuju, Provinsi Sulawesi…