Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Babaran Kecap: Dipirucaan Jajan

Dipirucaan = dimimitian atawa dihaja dicontoan kalakuan kurang hadé.

Sok aya kolot anu kalawan teu dihaja mirucaan lampah nu kurang hadé ka anak-anakna, saperti: mirucaan ngabohong, mirucaan teu nyaah kana rejeki, mirucaan jorok kana papakéan, mirucaan ngamonyah-monyah duit.

Kusabab sok dipirucaan téa, laun-laun budakna ogé kitu. Hésé mun rék dioméan téh. Balukar tina ngalarapkeun nyaah nu teu merenah atawa nu sok disebut nyaah dulang téa.

Nyaah dulang = nyaah ngan ngingetkeun daharna wungkul, henteu ngurus atikanana.

Kolot nu nyaah dulang hamo ngarasa jongjon, lamun di imah teu aya dahareun budak. Jaba ti kitu ogé budak téh remen dijajanan deuih. Tapi ari atikanana diantep.

Bilatung dulang = budak nu keur meujeuhna beuki barangdahar.

Sanga dulang = ngaran bangun tanduk munding, nya kitu deui aya nu disebut dongkol, léker, daringanti.

1 Koméntar
  1. […] Ilikan: Babaran Kecap: Dipirucaan Jajan […]

Mairan