Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Mapag Putu Wijaya

Pikeun kanca nu mikareueus kana seni panggung hususna téater. Tangtu geus pada apal yén dina tanggal 27 November 2018 di Gedung Kesenian Tasikmalaya baris digelar hiji acara gedé. Hajat rongkah ceuk Mang Ihin mah. Mang Ihin téh salah…

Wiraga Neuleuman Tukang Nyadap

Réngkak Panyadap téh salah sahiji kasenian anu dikokolakeun ku réngréngan seni tari ti Pajampangan. Lolobaba barudak sakola SMA 1 Ciracap Kabupatén Sukabumi. Beni Benyamin nu jadi pupuhuna. Seni anu nyaritakeun hirup tukang sadap kalapa…

Mending Jadi “Youtubers” batan PNS

Fikri R. Kusumahdininata, nonoman motékar. Nu hatam téknologi digital mah hamo bireuk deui. Makalangan di média sosial. Pangpangna mah Youtube. Kungsi ancrub di dunya FTV. Kabéhdieunakeun manco neuleuman Youtube. Aya sababaraha kanal…

Béni “Babab” Benyamin, Robin Hood ti Jampang Kulon

Bisa jonghok, adu hareupan bari ngadu bako téh harita wé, basa Sérén Taun Kasepuhan Cipta Gelar di Cisolok Sukabumi. Padahal di Jampang, imah kuring jeung Babab (lalandian Béni Benyamin) teu pati jauh, bisa dijorag ku leumpang atawa…

Basa Amprok jeung Ratna Sarumpaét di Dadaha

Ieu béja lain ukur carita, komo disakompétdaunkeun jeung isu anu kiwari keur gejah di sabudeureun alam maya. Majar Ratna tukang bohong, Ratu Hoaks jeung réa deui sesebutan keur manéhna. Keur kuring mah teu jadi ieuh kabeungbeurat, rék…

Djarum Coklat, Kopi Hideung, jeung Panas Poé

Sing caduna ogé, tulisan ieu weuh pakuat-pakaitna jeung iklan, sumawona dialpukahan ku pabrik roko, tukang kopi, saduméh dina judul natrat kekecapan Djarum Coklat. Wani ngadu dékah mun aya nu daék nyeponsoran kana ieu unek-unek. Teuing ti…