Maranéh meureun geus warawuh jeung adina, nu ngaran Nyi Misnem mah, nya? Lamun paroho deui, tah geuning ieu gambarna. Awakna Nyi Misnem