Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Putusan Juri Hadiah Sastra Rancagé 2018

NU kacatet tepi ka minggu kadua bulan Januari 2019, aya 30 judul buku basa Sunda nu medal taun 2018 téh. Tingal baé tabél di handap. Tina iber ti Geger Sunten, pausahaan buku di Bandung, aya deuih 32 judul buku carita nu digambaran wedalan