Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Panineungan SMS Lebaran

DADAN SUTISNA | Saméméh usum 'smartphone', dina poé Lebaran téh teu weléh balawiri ku SMS. Unggal jalma ngaracik rupa-rupa kecap, kirimkeuneun ka kadangwarga. Malah kungsi apan dina hiji taun mah, operator sélulér nepi ka macet, SMS nu

Sip Sipatahoenan

MÉRÉBÉJA - Koran Sipatahoenan, remen disebut Sip, minangka corong Paguyuban Pasundan. Sip ditarekahan tur dikokolakeun ku Sutisna Sendjaja (Sutsen) jeung Ahmad Atmadja di kawit 20 April 1923. Duanana pangurus PP Tasik anu sapopoena

Putusan Juri Hadiah Sastra Rancagé 2018

NU kacatet tepi ka minggu kadua bulan Januari 2019, aya 30 judul buku basa Sunda nu medal taun 2018 téh. Tingal baé tabél di handap. Tina iber ti Geger Sunten, pausahaan buku di Bandung, aya deuih 32 judul buku carita nu digambaran wedalan