Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Nalungtik Kalong Situ Léngkong

MÉRÉBÉJA.COM--Urang Cina kaserang virus corona. Nerekab ka Australia. Urang Sunda gé milu hariwang. Sok sieun katépaan. Jurutungtik neundeun curiga. Boa virus corona téh jolna tina kalong. Sabab numutkeun panalungtikan, virus corona

Negér Sarung di Masigit

Sup ka hiji masigit. Sarung nyampay dina tambang. Ras inget ka mangsa lawas. Jaman keur budak di pakampungan. "Geuning jaman kiwari gé aya kénéh nu sok negér sarung di masigit," ceuk haté. Ngalaman sok negér sarung di masigit téh

Ragotna Paripurna Putusan Tatib DPRD

SINGAPARNA, MÉRÉBÉJA—Pancén anggota Déwan Perwakilan Rakyat Daérah (DPRD) Kabupatén Tasikmalaya geus tepi kana nganggeuskeun Tata Tertib (Tatib). Ieu téh penting sangkan bisa nyusun saerta mutuskeun Alat Kelengkapan DRPD (AKD). Ari AKD,

Perda Sawah Abadi dina Perjoangan DPRD

SINGAPARNA, MÉRÉBÉJA—Aya data nu matak prihatin patali lahan pasawahan di Kabupatén Tasikmalaya. Dina sataun katimpérnakeun, tina 51.399 héktare pasawahan nu aya, 4.023 héktare atawa 8,49 persén di antarana salin rupa jadi lain pasawahan

Pingpinan Samentara DPRD Kabupatén Tasikmalaya

SINGAPARNA, MÉRÉBÉJA—Sabada karedal jangji, Anggota Déwan Perwakilan Rakyat Daérah (DPRD) Kabupatén Tasikmalaya, nu kabéhna 50 urang, terus nunjuk pingpinan samentara. Disebut samentara téh lantaran sawaktu-waktu bisa robah deui. Gumantung

Anggota Déwan Karedal Jangji

SINGAPARNA, MÉRÉBÉJA—Poé Senén (2/9/2019). Rebub kénéh komplék pakantoran Bupati Tasikmalaya geus hirup. Bur-ber mobil jeung motor. Polisi Pamong Praja (Pol PP) ngajarega dina lawang komplék. Ruas jalan nu bisa lempeng gé ngadadak

Rapat Paripurna DPRD dina Miéling Poé Merdika

SINGAPARNA, MÉRÉBÉJA—Indonésia geus 74 taun merdika. Unggal Agustus urang Indonésia saruka bungah. Miéling poé merdika ku rupa-rupa kamonésan. Diaya-aya. Diréka-réka. Anggota Déwan Perwakilan Rakyat Daérah (DPRD) Kabupatén Tasikmalaya