Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Jasa Chéng Ho keur Kabudayaan Cirebon

Urang Cirebon teu poho ka Chéng Ho. Malah ngahaja seja manjangkeun ingetan patali jeung jasa-jasana. Tarékahna ku cara ngulik bukti neuleuman titinggal sajarah. Poé Senén (26/11/2018), kalayan alpukahna Dinas Kabudayaan, Pariwisata,…

Baliho Kompanyeu nu Mawa Cilaka

Usum pulitik mah geus ilahar téténjoan téh bala ku poto pulitisi. Atuh da sasat rapang di unggal tempat. Sakapeung mah deuih masang balihona téh di tempat-tempat nu teu matak pikahartieun. Upama di sabudeureun kuburan atawa tegalan nu arang…

Toh Pati demi Cai

Keur patani mah paséa marebutkeun cai téh lain carita anyar. Geus ti béh ditu mula. Komo keuna di usum halodo entak-entakan. Tapi ari nepi ka patelak silih temahan pati mah deuih kasebut arang langka ogé. Da kajadianna téh tara taun kali.…

Amis-Peuheur Iber keur Honorér

Gawé taya bédana jeung batur, ari buruh alakadarna. Kitu di antarana nu karandapan ku pagawé honorér bangsa urang. Komo nincak di guru mah. Hantem wé dibébénjokeun ku ungkara "Pahlawan tanpa tanda jasa". Sawatara waktu ka tukang mah apan…

Tilu Pakakas Anyar ti Google

Geus 20 taun geuning kumulendangna Google di alam maya téh. Jasana tangtu wé lain lumayan. Da sasat jadi pituduh jalan keur réa jalma nu inggis atawa geus sasab. Enya, apan nepi ka sok aya kacapangan, "Tanyakeun wé ka Mbah Google". Atuh…

Mangpaat Dedek Cikopi

Sakur nu sok ngopi arang langka maliré dedekna. Nalika béak caina, nu hartina béak amisna, cul wé dedekna mah dina gelas. Nasibna nya kumaha nu ngumbah wadah baé saterusna mah. Matak kitu gé da arang langka aya nu nyaho sual mangpaat dedek…

Gunung Anak Krakatau Utah Lava

Can lila balai jolna ti jero cai. Di Palu, Donggala jeung Digi, sunami jadi raja pati. Kiwari balai geus ngadodoho deui. Maleman Salasa (1/10/2018), Gunung Anak Krakatau, nu perenahna di Selat Sunda, Kabupatén Lampung; utah lava. Ruhay.…

PPKS Kencana Intan; Pakakas Kamanusaan ‘Aisyiyah Garut

Kocap dina hiji poé. Salaki-pamajikan cunduk di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Kencana Intan. Lebah Jl. Muhammadiyah No. 21 Kabupatén Garut. Paromanna alum. Ringrang. Hariwang. Duméh anakna geus saminggu teu puguh laratan. Teu…