Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Amis-Peuheur Iber keur Honorér

Gawé taya bédana jeung batur, ari buruh alakadarna. Kitu di antarana nu karandapan ku pagawé honorér bangsa urang. Komo nincak di guru mah. Hantem wé dibébénjokeun ku ungkara “Pahlawan tanpa tanda jasa”.

Sawatara waktu ka tukang mah apan pagawé honorér téh ngeungkeuy ngabandaleut mendet jalan. Meredih sangkan pamaréntah méré kaadilan. Enya, dina bab buruh téa.

Jol kasempetan jadi Pagawé Negeri Sipil (PNS), can puguh hasil deuih. Malah kadang kaléléd ku budak anyar nu kakara ngambeu hawa ngajar di sakola. Atuh wayahna, honorér mah jadi honorér deui baé.

Tapi, sahenteuna ka hareup mah pagawé honorér téh pantes boga harepan. Lantaran ceuk Moeldoko nu jeneng Kepala Kantor Staf Presiden, pamaréntah baris némbongkeun kahaatna ka pagawé honorér. Cindekna nu teu hasil dina ujian panarimaan Calon Pagawé Negeri Sipil (CPNS) jeung Pagawé Pamaréntah kalayan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Nu teu lulus CPNS, terus ka PPPK gé kitu kénéh, gajihna baris diémutan. Tapi nuju diétang kénéh sabaraha-sabarahana mah. Pokona mah luyu sareng ukuran kasejahteraan lah,” ceuk Moeldoko di Kompleks Istana Presiden.

Kalihna ti kitu, aya nu matak peuheurna deuih. Sabab Moeldoko gé nyindekkeun yén pamaréntah moal narima pagawé honorér deui. Boh di tingkat kamenterian boh di lembaga lianna atawa di pamaréntah provinsi. Ti semet taun ieu geus moal aya deui pagawé honorér.

“Kumaha cenah nasibna guru honorér nu geus aya? Dieureunkeun? Henteu. Moal. Paling copél tepi ka anggeus kontrakna tetep janten guru nu statusna honorér,” cenah.