Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Adina

Rusdi jeung Misnem [2]

Maranéh meureun geus warawuh jeung adina, nu ngaran Nyi Misnem mah, nya? Lamun paroho deui, tah geuning ieu gambarna.

Awakna Nyi Misnem henteu kawas lanceukna. Ieu mah rada kuru meueusan. Barang daharna teu pati gembul kawas Ujang Gembru.

“Dina sapoé, ngan ukur béak kéjo saboboko.” Ceuk indungna mah.

Capék rahémna taya usumna. Lain budak gembul éta mah, nya? Umur Misnem ngan béda dua taun jeung Ujang Rusdi. Ujang Rusdi tujuh taun, ari Nyi Misnem lima taun.

Soré isuk sarua baé karesepna ngan arulin. Misnem sok dibabawa ku lanceukna ka kebon atawa dadagangan jeung batur tatanggana.

Papakéanana cara Rusdi baé, kalotor jeung saroéh. Di mana digaranti bajuna atawa sampingna, ari baralik geus rarawing. Ku sabab éta indungna sok keuheuleun naker ka éta dua budak téh. Na aya budak balageur teuing, nya euy!

Karangan
A.C. DEENIK djeung R. DJAJADIREDJA
Digambarkeun Ku W.K. De Bruin
‘s-Gravenhage
BLANKWAARDT EN SCHOONHOVEN

Mairan